نوشته‌ها

نشانه خورشید در گنج یابی و دفینه یابی
,

نماد خورشید در گنج یابی

نماد خورشید در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ نماد خورشید در گنج یابی ؛ انسان ها آفرینشون را مدیون نشانه خورشید است. چون زمین را از حالت یخ زدگی به حالتی در آورده که موجودات بتوانند روی آن زندگی کنند. در مصر باستان نیز از خو…