نماد شتر در گنج یابی

نماد شتر در گنج یابی و دفینه یابی

نماد شتر در گنج یابی چیست؟ نماد شتر در گنج یابی و دفینه جزو نشانه های اصلی و صد در صد در گنج یابی است . به معنی این است که رو به جلو حرکت کنید و در جای اسکنه خورده ، و معمولا 40 الی 50 متر جلوتر باید به دنبال نشانه دوم بگردید .  …