نوشته‌ها

نماد تمساح در دفینه یابی

تمساح در گنج یابی

تمساح در گنج یابی چیست؟ تمساح در گنج یابی در آب به راحتی شنا می‌کند، اما همیشه و در تمام مدت درون آب نمی‌ماند ، و تخم‌هایش را در سطح خشکی می‌گذارد، در آغاز فصل بارندگی تمساح ماده هنگام شب در حاشیه شنی رودخانه گودالی به عمق تقریبا نیم م…