نوشته‌ها

سکه های جنسی در دفینه یابی

سکه هایی که با نشانه های جنسی هستند

سکه هایی که با نشانه های جنسی هستند   سکه هایی که با نشانه های جنسی رومی باستان، اعمال جنسی مختلفی را نشان می دهند، اما برای آنها چه معنی میداد؟ با توجه به اینکه رومیان باستان به رابطه جنسی علاقه خاصی داشتند ، در شعر ها و نقاشی …