نوشته‌ها

اتاق خالی

اتاق های خالی در گنج یابی و دفینه یابی

اتاق های خالی در گنج یابی و دفینه یابی به چه صورتی هستند اگر با اتاق های خالی مواجه شدید عقب نشینی نکنید ، کف ، سقف و دیواره ها را با دقت بررسی کنید.   برای اینکه افرادی که معمولا اشیاء خود را پنهان کردند ، نهایت سعی خود را …