نوشته‌ها

سنگ دفینه یابی
,

سنگ آینه و تشخیص آن در گنج یابی در گنجیابی

سنگ آینه دقیقا به کجا اشاره میکند؟ در تشخیص سنگ آینه در گنجیابی باید به این مسئله دقت کنیم، که دقیقا به کجا اشاره میکند، زیرا بعضی از دوستان سنگ های ایستاده و صاف را جای سنگ آینه اشتباه میگیرند ، و از شرایط خاصی که باید داشته باشند…