نوشته‌ها

دخمه ها در گنج یابی و دفینه یابی

دخمه ها در گنج یابی و دفینه یابی

بخشهای مختلف دخمه در گنج یابی به چه صورت است؟ دخمه ها در زمان های گذشته پس از آن که مرده را به درون دخمه میگذاشتند پرندگان لاشخور در مدت کوتاهی که از یکی دو ساعت بیشتر نمیشود همه گوشت بدن مرده را میخوردند و استخوان ها را باقی می گذار…