نوشته‌ها

جرم
,

آیا داشتن فلزیاب جرم است ؟

آیا داشتن فلزیاب جرم است ؟ آیا داشتن فلزیاب جرم است ؟ ، معمولا این سوال برای کسانی که تازه میخواهند وارد حرفه فلزیابی شوند پیش می آید ، این است که   آیا داشتن فلزیاب جرم است یا نه  .   بهتر است برای پاسخ ب…